Friday, October 09, 2009

ما دو دراز سیگار کشنده گانیم
و هرهرهرهر دست یک دیگر را خوانده ایم آوازخوانان
...
همین طور هرهرکنان و زرزر چرندگویان بی نظیریم ما

بی‌نظير/ محسن نامجو
.
.

No comments: