Saturday, July 11, 2009

خیلی ترسناکه وقتی داری سعی می کنی خودتو توضیح بدی هی جون می کنی و نمی تونی، یهو یکی پیداش شه بیاد با یک، نهایتا دو جمله دقیق و کامل توضیحت بده.
این حتا از از داشتن خواهر/برادر دو قلو هم ترسناک تره
خیلی ترسناکتر
.
.

1 comment:

Anonymous said...

اون یکی گویا داشته خودشو توضیح می داده، از قضا تو داشتی از اونجا رد می شدی... طفلک چه می دونسته دوقلو در میاین