Tuesday, June 24, 2008

ویلی، ویلی عزیزم تو هیچ وقت نفهمیدی مسئله هرگز بودن یا نبودن نیست، اجبارا همه هستند. مسئله فقط عادت بوده. عادت به اینکه باشی، عادت به اینکه دوست داشته بشی یا نشی، دوست داشته باشی یا نه،عادت به خونه، به مزه ی خوراکی ها، به بوی آدم ها، به دروغ ها به راست ها، به همه چیز؛ خوب ها، بدها، همه چیز، همه چیز.
.
آره عزیزم مسئله همیشه فقط عادت بوده!