Monday, June 16, 2008

احساس مانکن هایی رو دارم که سنشون رفته بالا و مدیر برنامه هاشون برای اولین بار بهشون میگه که کاری براشون نیست!
...
به نظرم وقتایی که آدم زیاد از خودش خوشش نمیاد اینجور چیزا طبیعیه!