Monday, February 02, 2009


قیچی که فرو می ره توی موهات همینطور که حلقه حلقه میریزن پایین از وزن سرت کم میشه. هی سبک سبک سبکتر میشه تا اونجا که دیگه اخساسش نمی کنی